Mulighed for tagterrasser. Grafik: Harrebek Arkitekter A/S

Mulighed for tagterrasser. Grafik: Harrebek Arkitekter A/S

Vil omdanne erhvervsbyggeri til studie- og familieboliger

Ejeren af Smedeland 8 vil omdanne den eksisterende bygning til boliger. Det kræver ændring af lokalplanen

Af
Jørgen Brieghel

projekter Udviklingen af Hersted Industripark fra at være et rent erhvervsområde til noget andet er efter alt at dømme i gang.

Ejeren af ejendommen Smedeland 8 har henvendt sig til Albertslund Kommune med et ønske om, at omdanne den eksisterende erhvervsbygning på Smedeland 8 til boliger.

Planen er at bygge 133 boliger i alt, hvoraf 48 udføres som ét-værelses studieboliger, 45 udføres som to-værelses studieboliger og de resterende ca. 40 udføres som familieboliger.

Sådan kunne byggeriet komme til at se ud. Grafik: Harrebek Arkitekter A/S

Sådan kunne byggeriet komme til at se ud. Grafik: Harrebek Arkitekter A/S

Der etableres både en tilbygning og en overbygning, så det kommer til at fremstå som en samlet hjørneejendom i syv etager og med en bebyggelsesprocent på knap 135.

Da den eksisterende bygning er ca. 16 m dyb, er det ikke muligt at indrette lejligheder med et ordentligt lysindfald fra begge sider i den eksisterende bygningskrop. Derfor indrettes bebyggelsens tre nederste etager med 1- og 2-værelses studieboliger samt tilhørende fællesarealer.

Familieboliger øverst

Oven på den eksisterende bygning etableres yderligere fire etager med familieboliger, udført med en trappeform og store private sydvendte altaner til alle familieboliger.

I kælderetagen etableres depoter og to store fælles opholdsarealer til studieboligerne. Fra opholdsarealerne i kælderen vil der være niveaufri adgang til udearealer nord for bygningen.

Der vil etableres udendørs opholdsarealer både nord- og syd for bygningen. Det nordvendte opholdsareal vil indrettes, så det henvender sig til beboerne i studieboligerne. Det sydvendte opholdsareal vil indrettes, så det henvender sig til familieboligerne.

For at kunne gøre det, skal lokalplanen for området ændres.

Godt med ungdomsboliger

Kommunalbestyrelsen har på sit seneste møde sagt ja til at gå i gang med at lave et forslag til en ny lokalplan.

Hediye Temiz (Rad.) sagde, at ”I en tid, hvor der bygges meget nyt og mange seniorboliger, er det spændende, at vi også får flere og nye ungdomsboliger”.

SF’s Leif Pedersen syntes, det var spændende, at grundejerne i området allerede er friske på at tage hul på en ny udvikling.

”Ejerne her siger, at de ikke rigtigt kan bruge bygningerne, som de er. I stedet vil de omdanne til boliger. Der er noget bæredygtighed i det her: Man bruger noget der er der i forvejen og lægger nyt oven i og får skabt boliger. Vi skal her i gang med at lave lokalplansarbejdet for denne grund. Det ser spændende ud – en kombination af studieboliger og familieboliger.”, sagde han.

For massivt

Helge Bo Jensen (Enh.) var ikke med:

”Det bliver for massivt og voldsomt. Bebyggelsesprocenten er for høj. Vi kan ikke tiltræde”, sagde han.

Allan Høyer (DF) kunne godt være med: ”Det er et meget spændende projekt – og forhåbentlig starten på udvikling af Hersted Industripark. Vi kan tiltræde, hvis der også bliver nogle billige boliger derovre”, sagde han.

Brian Palmund (V) syntes, det var fint at få gang i lokalplanarbejdet.

”Det er en gammel bygning, der skal ombygges, og det kan sikkert blive meget pænere. Men jeg tænker på Ballerup, hvor man har prøvet noget tilsvarende, og det blev forfærdeligt. Derfor skal vi tænke på, at når vi omdanner erhverv til boliger, skal boligerne blive fornuftige og ligge godt. Her kommer det til at ligge lidt inde mellem andre virksomheder, og vi vil nok få klager over, at der er trafik fra ejendommene, selvom unge nok ikke er så sarte”, sagde han.

En bevægelse

”Det her er den bevægelse, vi alle sammen har håbet på, vil ske i området”, sagde Jørn Jensby (Soc.) ”Her er en grundejer, der kan se perspektivet i udviklingen af hele området. Så vi kan tiltræde”.

Lars Gravgaard Hansen (Kons.) sluttede debatten:

”Det er sjovt, når vi har den her slags sager, så får vi næsten ondt af dem det handler om. Jeg er sikker på, at ingen bygger for at skabe noget uattraktivt. Vi skal kippe med flaget. Det er godt, at nogen vil noget i vores by”, mente han.

Indstillingen blev tiltrådt, idet Enhedslisten ikke kunne tiltræde.

Publiceret 30 November 2019 06:00