Ro og fred på biblioteket - sådan skulle det gerne være, også i ydertimer og weekends. Arkivfoto.

Ro og fred på biblioteket - sådan skulle det gerne være, også i ydertimer og weekends. Arkivfoto.

Ubetjent bibliotek: Flere besøgende - men også meldinger om uro

Positivt at flere benytter biblioteket, siger udvalgsformand. Der er brug for at få klarlagt værtsrollen, mener Konservative

Af
Finn Due Larsen

Udlån Siden Albertslund Bibliotek i marts åbnede op for ubemandede åbningstider i ydertimer og søndage, er der høstet både gode og dårlige erfaringer.

Det fremgår af en indstilling fra administrationen, som Kultur- og Fritidsudvalget fik forelagt på sit møde i den forgangne uge.

På den positive side fremgik det, at den ubemandede åbningstid har stabiliseret besøgstallet, der ellers har været faldende.

"Albertslunderne har taget tilbuddet om ubemandet åbningstid til sig, og besøgs-statistikken for den ubemandede åbningstid viser, at der er sket en positiv udvikling i antallet af besøgende siden åbningen i marts og frem til nu", skriver administrationen.

Det fremhæves også som positivt, at der ikke har været situationer, hvor værten har tilkaldt vagten for at lukke biblioteket før tid. Som tidligere omtalt blev der indført en ordning med en vært, der er til stede på biblioteket. Denne udfører ikke normale bibliotekar-opgaver, men skal holde opsyn med stedet, for at sikre ro og orden.

Pakker med snus

Baggrunden for den beslutning var en bekymring for, at der i ydertimer og weekends kunne opstå uro i forhold til visse grupperinger.

Omkring dette skriver administrationen, at der er "grupper af drenge, der bruger biblioteket som værested. Værten og vagten har en del dialog med disse grupper, som fylder meget i adfærd og fremtoning. Vært og vagt har et godt samarbejde."

Det fremgår videre, at værterne har forsøgt at løse problemer med uro med dialog, og hvis ikke det virker, kan værten tilkalde vagten. Det har været nødvendigt flere gange, konstaterer administrationen, der nævner konkrete eksempler på hærværk mod biblioteket og placering af såkaldte "prøvepakker" med snus.

Disse blev i starten af den ubetjente åbningstid lagt bag og imellem bøger for at efterprøve mulige depotplaceringer. Men det blev der skredet ind overfor:

"Biblioteket satte hurtigt ind med konstant og omfattende oprydning og gennemgang af gemmesteder, så depoter/poser hele tiden blev fjernet, hvilket førte til, at de der stod bag gav op", skriver administrationen.

"Har det blandet"

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Hediye Temiz (Rad.), lader forstå, at hun har det "blandet" med administrationens status på den nye biblioteks-ordning:

"Overordnet set er jeg glad for, at der er flere der benytter biblioteket nu. Det er ærgerligt, at vi har de "små-problemer" med visse grupper af unge, men det er positivt, at der ikke har været brug for at tilkalde vagten for at lukke biblioteket før tid."

Hun mener, at problemerne med det der kaldes "utilsigtet adfærd" fra nogle unge ikke er større, end at de kan løses af værter og vagter:

"Som vi hører det, er det ikke meget alvorligt. Jeg er sikker på vi får det at vide, hvis det er tilfældet. Og så tror jeg også, at vi hver især kan gøre noget, ved at sige klart og tydeligt til de unge hvordan de skal opføre sig."

Ingen vært?

Men hos de Konservative mener man, at der er brug for at se på ordningen igen:

"Jeg har gentagne gange fået henvendelser fra folk, der har oplevet unge skabe uro på biblioteket. De fortæller, at der ikke har været en vært til stede mens det skete. Det er en sag vi vil forfølge, idet det er helt afgørende for os, at alle brugere af Albertslund Bibliotek skal sikres en god og tryg oplevelse, herunder også ved besøg i den udvide åbningstid med selvbetjening", siger Nils Jul Gjerlev (Kons.).

"Vi afventer derfor svar i sagen og undrer os over, at den beslutning, der blev truffet i kommunalbestyrelsen om, at der skulle være en vært tilstede i den udvidede åbningstid angiveligt ikke er fuldt."

Forelagt den melding svarer Hediye Temiz, at hun ikke mener der er grund til bekymring:

"Det kan jo være, at værten lige i det øjeblik var optaget af noget andet end at sidde på sin plads. Det kan jo ske."

Publiceret 03 December 2019 06:00